page_banner

तल Gussted पाउच

  • Bottom Gusseted Pouches

    तल Gussted पाउच

    तल गुस्सेट पाउचहरू प्राय: प्रयोग हुने स्ट्यान्ड-अप पाउचहरू हुन्। तल गसेट्स फ्लेक्सिबल पाउचको फेदमा फेला पर्दछ। यिनीहरूलाई थप हलो तल, के-सील, र राउन्ड तल गसेट्समा विभाजन गरियो। के-सील तल र हल तल गुस्सेट पाउचहरू अधिक तल क्षमता प्राप्त गर्न राउन्ड तल गुस्सेट पाउचबाट परिमार्जन गरिएको छ।